John Glenn at Sheridan Varsity Boys - RocksSportsPhotography